ลักษณะการทำงานของ JavaScript

        JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ หรือที่เรียกว่า OOP (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนเอกสาร HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ ทำงานร่วมกับภาษา HTML และภาษาจาวาได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์(Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์(Server) โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้

     1. Navigator JavaScript เป็น Client-Side JavaScript หมายถึง จาวาสคริปต์ที่ถูกแปลทางฝั่งไคลเอ็นต์ ซึ่งก็คือถูกแปลที่ฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้ส่วนใหญ่

     2. LiveWire JavaScript เป็น Server-Side JavaScript หมายถึง จาวาสคริปต์ที่ถูกแปลทางฝั่ง Server ซึ่งก็คือฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ สามารถใช้ได้กับ Livewire ของ Netscape โดยตรง