การทำงานของ JavaScript กับ HTML

        จาวาสคริปต์เป็นภาษาสคริปต์ที่ประมวลผลฝั่ง Client ดังนั้นในการเขียนคำสั่งจาวาสคริปต์จึงต้องเขียนไว้ภายในเอกสาร HTML โดยเว็บบราวเซอร์จะทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งของจาวาสคริปต์ คือ เว็บบราวเซอร์จะอ่านคำสั่งในเอกสาร HTML ทีละบรรทัด และประมวลผลคำสั่งนั้น ๆ ไปจนกว่าจะพบคำสั่งของจาวาสคริปต์ เว็บบราวเซอร์จึงเรียกใช้ JavaScript Interpreter ซึ่งเป็นตัวแปลภาษาจาวาสคริปต์ที่ฝังอยู่ในเว็บบราวเซอร์มาประมวลผลคำสั่งจาวาสคริปต์ เมื่อสิ้นสุดบรรทัดคำสั่งจาวาสคริปต์แล้ว เว็บบราวเซอร์จะอ่านคำสั่งในเอกสาร HTML ต่อไปจนครบแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปแสดงที่หน้าจอ

        วิธีการเขียนจาวาสคริปต์ เพื่อสั่งให้เว็บทำงาน มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

  1. เขียนด้วยชุดคำสั่งและฟังก์ชั่นของจาวาสคริปต์เอง
  2. เขียนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจากชุดคำสั่งของ HTML

โครงสร้างของเอกสาร HTML


<html>
     <head>
        <title>ข้อความที่ต้องการให้แสดงตรงแถบ Title Bar </title>
     </head>
     <body>
       ข้อความเอกสาร HTML
     </body>
</html>

        สำหรับการเขียนคำสั่งของจาวาสคริปต์นั้นสามารถเขียนแทรกไว้ในส่วนใดของเอกสาร HTML ก็ได้ แต่ที่นิยมคือ เขียนแทรกไว้ระหว่างแท็ก (Tag) Tag <head>...JavaScript...</head> เนื่องจากส่วนนี้ถูกโหลดมาก่อนส่วนอื่น ๆ ของเอกสาร HTML ดังนั้นหากเขียน JavaScript ในส่วนนี้ จึงหมายความว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นเขียนมาจากจาวาสคริปต์ จะพร้อมให้สามารถเรียกใช้งานเมื่อเว็บเพจนั้นแสดง

<html>
     <head>
        <script language="JavaScript">....JavaScript code.... </script>
     </head>
     <body>
       ข้อความเอกสาร HTML
     </body>
</html>

หรือ สามารถเขียนอยู่ในส่วนของ <body>...</body> ดังต่อไปนี้
<html>
     <head>
        <title>ข้อความที่แสดงบน Title Bar</title>
     </head>
     <body>
       ข้อความเอกสาร HTML
       <script language="JavaScript">....JavaScript code.... </script>
       ข้อความเอกสาร HTML
     </body>
</html>