รู้จักกับจาวาสคริปต์

        JavaScript เป็นภาษาประมวลผล (Programming Language) ที่สามารถคำนวณ มีตัวแปร หาผลบวก ลบ คูณ หาร ได้ ซึ่งใน HTML ไม่มี เพราะ HTML เป็นเพียงภาษาแสดงผล (Markup Language)

  • JavaScript จะเป็นโปรแกรมย่อยเล็ก ๆ (mini program) ที่สามารถแทรกรวมอยู่ใน Code HTML ได้
  • JavaScript ไม่ใช่เป็นภาษา Java เพราะทั้งสองไม่ได้มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน
  • Java ผลิตมาจากบริษัท Sun Microsystems ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นภาษาที่ต้องมีตัวแปลภาษา (Compiler) และโค้ดที่เขียนเป็นภาษาเครื่อง ส่วนที่ถูกแปลออกมาโดยตัวแปลภาษาสามารถนำไปแสดงหรือทำงานบนหน้าเว็บได้
  • นอกจากนี้ Java ยังสามารถทำงานบน Application ที่ทำงานบนวินโดว์ได้ หรือภาษา C หรือ VB แต่ JavaScript ทำได้เพียง Script ที่ฝังในหน้าเว็บหนึ่งเท่านั้น
  • JavaScript ผลิตมาจาก Netscape Communications เมื่อปี 2538 ตอนแรกชื่อว่า Mocha และ LiveScripts ตามลำดับ ต่อมาเมื่อจับมือกับบริษัท Sun ร่วมกันสร้างบราวเซอร์ Netscape Navigator 2.0 ซึ่งบราวเซอร์ตัวนี้สามารถใช้งาน Java ได้ ทำให้ทางบริษัท Netscape ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ LiveScripts ของตนกลายเป็น JavaScript เพื่อให้สอดคล้องกับภาษา Java ของ Sun และใช้ชื่อ JavaScript จนถึงปัจจุบัน
  • ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า Java และ JavaScript คือตัวเดียวกัน ก็เพราะสับสนในเรื่องชื่อประการหนึ่ง และโครงสร้างของภาษาทั้งสองใกล้เคียงกัน ทั้งสองยึดโครงสร้างของภาษา C เหมือนกัน หรือมีจุดกำเนิดจากภาษาเดียวกัน
  • JavaScript เป็นภาษาที่แปลไป ทำงานไป เหมือนเป็นการใช้ล่าม (Interpreter) ที่พูดไปแปลไป ซึ่งตัวแปลภาษาจะแปลใหม่ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน แตกต่างจาก Compiler ที่แปลครั้งเดียว แล้วเก็บเป็นไฟล์ต่างหาก ครั้งต่อไปก็จะเรียกไฟล์ต่างหากนี้ทำงาน โดยไม่แปลใหม่ทุกครั้งเหมือน Interpreter
  • ภาษา Java มีความสามารถสูงกว่า JavaScript แต่ JavaScript สามารถทำงานในหน้าเว็บได้ง่ายกว่า เพราะเพียงเพิ่ม code JavaScript ลงในหน้าเว็บก็สามารถเรียกดูผลลัพธ์ได้ ต่างจาก Java ที่ต้องใช้ compiler แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แล้วจึงเพิ่มโค้ดในหน้าเว็บเพื่อเรียกไฟล์ภาษาเครื่องนั้น จากนั้นจึงสามารถเรียกดูผลลัพธ์ได้