หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่ายระบบ OBECLMS สำหรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ 
      ระบบอีเลินนิ่งของ OBECLMS แสดงผลได้ดีด้วย Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ดังนั้นก่อนใช้งานบทเรียนบนเครือข่าย ขอให้นักเรียน Download และ ติดตั้ง Browser ดังกล่าวก่อนค่ะ  
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
บรรยากาศการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง23101