การนำเสนอที่ดี

        หลักการนำเสนอที่ดีควรมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ

  1. การดึงดูดความสนใจ เป็นการออกแบบงานนำเสนอให้ชวนมอง และมีความสบายตาเมื่อมอง โดยคำนึงถึงส่วนประกอบของ สีพื้น แบบ สี ขนาดของตัวอักษร รูปภาพประกอบ
  2. ความชัดเจน ความกระชับของเนื้อหา ส่วนที่เป็นข้อความต้องสั้น ได้ใจความ ภาพที่ใช้ประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับข้อความที่ต้องการสื่อความหมาย ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ภาพใด ให้พิจารณาถึงเรื่องที่จะสื่อความหมาย หรือภาพที่เลือกสามารถสื่อความหมายได้จริงหรือไม่
  3. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างจุดเน้นในเรื่องการดึงดูดความสนใจ และความชัดเจน ต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ควรใช้สีสด ๆ ภาพที่ใช้เป็นการ์ตูน แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องราววิชาการหรือธุรกิจ การใช้สีสันมากเกินไปและการใช้รูปการ์ตูนอาจทำให้ไม่น่าเชื่อถือ เพราะขาดภาพลักษณ์ของความจริงจังไป