รูปแบบการเขียนจาวาสคริปต์ ใน HTML

        รูปแบบหรือลักษณะโครงสร้างการเขียนจาวาสคริปต์นี้ เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ทุก ๆ Script ต้องเขียนตามที่กำหนด โดยมีรูปแบบดังนี้

<script language="JavaScript">
  คำสั่งในภาษา JavaScript
</script>

<script language="JavaScript"> เป็นการบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าสิ่งที่ตามมาเป็นสคริปต์ ที่ใช้ภาษา JavaScript เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านถูก ถ้าไม่ระบุส่วนนี้ คอมพิวเตอร์จะตีความว่าเป็นคำสั่งในภาษา HTML ทั้งหมด

     ต่อมาเป็นคำสั่งที่เราจะเขียน ตามที่เราต้องการ

     และคำสั่ง </script> ซึ่งเป็นตัวปิด JavaScript ที่เขียนขึ้น หากไม่ใส่ลงไป JavaScript ภายในจะไม่ทำงาน

ตัวอย่าง

ภาพที่ 2.7  รูปแบบการเขียน JavaScript ใน HTML

     ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละบรรทัดได้ดังนี้

 • <script language="JavaScript"> เป็นการระบุว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นคำสั่งใน JavaScript
 • document.write("<font color='red'>ตัวอย่างการใช้ JavaScript แรก</font>") แยกแต่ละคำสั่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้
  » document หมายถึง เนื้อหาในหน้าต่างทั้งหมด หากไม่เขียนอะไรลงไปจะเป็นหน้าต่างว่าง ๆ ขาว ๆ
  » .(จุด) เพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ว่าจะมีคำสั่งมาทำงานกับ document ซึ่งถือว่า document เป็นตัวถูกกระทำ (object)
  » write เป็นวิธีกระทำ (method) ที่จะเขียนสิ่งต่าง ๆ document
  » ( วงเล็บเปิด เป็นการเริ่มเขียน
  » เครื่องหมาย " แสดงให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะเขียนข้อความลงใน document และภายในเครื่องหมายคำพูดก็คือ code html
  » ค่า Attribute ของ HTML ที่ปกติเขียน 2 ขีด เมื่อเจอ " ก่อนหน้าจะต้อง ใส่ ' (ขีดเดียว) เนื่องจากถ้าใส่แบบ " คอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่าคำสั่งจบแล้ว เพราะมีเครื่องหมาย 2 ขีดเริ่มแรกอยู่แล้ว และจะทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ตัวหนังสือไม่ถูกแสดงออกมาทางหน้าจอ
  » " ) ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูด document ในวงเล็บเพื่อจบการเขียน
 • </script> จบการเขียน JavaScript