ความสามารถและข้อจำกัดของ JavaScript

        การที่จาวาสคริปต์ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บ นอกจากมีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบ Interactive คือสามารถสนองพฤติกรรมการใช้งาน เช่น การสร้างเมนูแบบ popup และอื่น ๆ ตามความต้องการ ซึ่งก่อนจะทำงานกับ JavaScript ต้องศึกษาความสามารถและข้อจำกัดของ Script ชนิดนี้ดังต่อไปนี้

ความสามารถของ JavaScript

  1. ช่วยลดภาระในการทำงานของฝั่งผู้ให้บริการ (Server) เนื่องจากเว็บบราวเซอร์ฝั่งผู้ใช้บริการหรือที่เรียกว่า Client สามารถประมวลผล JavaScript ได้เอง
  2. มีกลไกในการตรวจสอบ การเปรียบเทียบ การตัดสินใจ การประมวลผลและสามารถสร้างฟังก์ชั่นได้เอง
  3. สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ ActiveX, CGI, Java, Plug-In
  4. สามารถเปลี่ยนรูปแบบเว็บเพจของเอกสาร HTML จาก Static มาเป็นแบบ Dynamic ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้
  5. ใช้งานง่าย เพราะมีลักษณะเป็น Interpreter แบบ Text File ฝังอยู่ในเอกสาร HTML จึงสามารถทำงานบนเว็บบราวเซอร์ได้ทันที โดยไม่ต้อง compile โปรแกรม
  6. ใช้รูปแบบคำสั่งเหมือนกับภาษา Java เช่น คำสั่งเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ สตริง รวมทั้งคำสั่งควบคุมลำดับการดำเนินงาน ได้แก่ if, while ,for
  7. เรียนรู้ง่ายเหมาะกับนักพัฒนาเว็บเพจบนระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของ JavaScript

  1. ไม่สามารถติดต่อหรือทำงานฝั่ง Server เพื่อเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้โดยตรง หากต้องการติดต่อกับ Server ต้องอาศัยการทำงานในฝั่ง Server เช่น CGI, Java Servlet
  2. ไม่สามารถสร้างส่วนแสดงผลต่าง ๆ บนเว็บเพจได้ ดังนั้นจึงต้องใช้โปรแกรมภาษาอื่นสร้างแทน เช่น HTML โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์เข้ามาช่วยให้เว็บเพจที่สามารถแสดงผลลูกเล่นได้หลายอย่าง
  3. จาวาสคริปต์จะทำงานต่างกันในแต่ละเว็บบน Server เนื่องจากเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ จะใช้ตัวแปลภาษาจาวาสคริปต์ของตนเอง เพื่ออ่านและแปลคำสั่งจาวาสคริปต์ ดังนั้นจึงมีการทำงานต่างกันในบางคำสั่ง จึงทำให้เว็บบราวเซอร์บางประเภทแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งของสคริปต์ได้ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดข้อผิดพลาด (Error)