ความเป็นมาของโปรแกรม SketchUp

        SketchUp ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท @last Software ในปี 1999 โดย Brad Shell และ Joe Esch โดยใช้เวลาพัฒนาประมาณ 1 ปี ในปี 2000 เดือนสิงหาคม SketchUp ได้ออกสู่ตลาดด้วย Concept "3D For everyone" และประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ต่อมา 14 มีนาคม 2006 Google ได้ซื้อกิจการของ @Last Software โดยมุ่งให้ทีมพัฒนาของ @Last software พัฒนา Plugin ให้กับโปรแกรม Google Earth ภายใต้บริษัทของ Google ในชื่อ Google SketchUp ได้พัฒนาทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น ดังนี้

  1. SketchUp 6 เปิดตัว 9 มกราคม 2007 พร้อมโปรแกรมจัดหน้ากระดาษที่ชื่อ Layout ใน Version Pro
  2. SketchUp 7 เปิดตัว 17 พฤศจิกายน 2008 พร้อมคุณสมบัติใหม่ เช่น หน้าต่างสำหรับหา component จาก 3D Warehouse, layout 2 และ Dynamic Components
  3. SketchUp 8 เปิดตัว 1 กันยายน 2010 มีการปรับปรุงการทำงาน เช่นการใส่ข้อมูลตำแหน่งโมเดลบน Google Maps การใช้งาน Building Maker ในการช่วยสร้างโมเดลจากภาพถ่ายมุมสูงของ Google

        26 เมษายน 2012 บริษัท Trimble ได้ติดต่อเจรจาขอซื้อ SketchUp จาก Google ทั้งสองบริษัทตกลงจะทำงานร่วมกันในการทำงานและส่งเสริมการพัฒนา SketchUp และ 3D Warehouse วันที่ 1 มิถุนายน 2012 เสร็จสิ้นการเจรจาชื้อ SketchUp จาก Google และได้ออก SketchUp 8.0.15158 (Maintenance 4) และเปลี่ยน Logo ของ SketchUp ใหม่

ความต้องการของระบบ

        Google SketUp เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูง แต่กลับมีความต้องการของระบบต่ำ แต่หากในการทำงานที่มีความซับซ้อนมากก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการทำงานพอสมควร เพื่อให้การแสดงผลและการทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของระบบไว้ดังนี้

รายการ ความต้องการขั้นต่ำของระบบ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window(R) XP/vista/7
ความเร็ว CPU 1 GHz
หน่วยความจำ RAM 512 MB สำหรับ XP และ 1 GB สำหรับ Vista
เนื้อที่ว่างใน Hard-disk 300 MB สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
การ์ดแสดงผล มีหน่วยความจำ 128 MB สำหรับ XP และ 256 MB สำหรับ Vista /7 และสนับสนุนการทำงานกับ OpenGL ตั้งแต่เวอรืชั่น 1.5 ขึ้นไป
เมาส์ แบบ 3 ปุ่ม มีล้อหมุน
ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น Microsoft Service Pack 2 ขึ้นไป สำหรับ XP, Microsoft (R) Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป และ .NET Framwork เวอร์ชั่น 2.0 สำหรับการใช้งาน Google SketUp Pro

รายการ ความต้องการของระบบที่แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window(R) XP/vista/7
ความเร็ว CPU ตั้งแต่ 2 GHz ขึ้นไป
หน่วยความจำ RAM ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
เนื้อที่ว่างใน Hard-disk 500 MB สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
การ์ดแสดงผล มีหน่วยความจำ 512 ขึ้นไป และสนับสนุนการทำงานกับ OpenGL ตั้งแต่เวอรืชั่น 1.5 ขึ้นไป
เมาส์ แบบ 3 ปุ่ม มีล้อหมุน
ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น Microsoft Service Pack 2 ขึ้นไป สำหรับ XP, Microsoft (R) Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป และ .NET Framwork เวอร์ชั่น 2.0 สำหรับการใช้งาน Google SketUp Pro

        สำหรับการติดตั้ง Google SketchUp Pro ถ้าในเครื่องไม่มีการติดตั้ง .NET Framework เอาไว้ก่อนระบบจะมีการร้องขอ และจะทำการ Download และติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ