สปริง

        สปริง เป็นขดลวดที่มีความยืดหยุ่น สามารถหดตัวและกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้ สปริงใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตาชั่ง ดินสอกด ปากกา ที่สูบลม กล่องดนตรี นาฬิกา

ภาพที่ 6.40  สปริงแบบต่าง ๆ
ที่มา :http://www.igetweb.com


ภาพที่ 6.41  ตาชั่งสปริง
ที่มา : http://i842.photobucket.com


ภาพที่ 6.42  สปริงในปากกาแบบกด
ที่มา : http://i824.photobucket.com


ภาพที่ 6.43  ที่สูบลมจักรยาน
ที่มา : http://www.office2art.com


ภาพที่ 6.44  สปริงรถจักรยานยนต์
ที่มา : http://www.usedscooter.com.tw

ภาพที่ 6.45  ที่นอนสปริง
ที่มา : http://www.homedec.in.th