การติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp

        โปรแกรม Google Sketchup สามารถ Download มาใช้งานได้จากเว็บไซต์ของ SketchUp โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่ http://www.sketchup.com/intl/en/index.html ซึ่งปรากฎผลดังภาพ

  ภาพที่ 5.18  หน้าต่างสำหรับ Download โปรแกรม SketchUp 8

 2. ที่เมนูด้านซ้าย เลือกโปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลด ซึ่งได้แก่ SketchUp หรือ SketchUp Pro โดยทั้ง 2 ตัวมีความแตกต่างกันคือ
  • SketchUp ตัวปกติ สามารถ download มาใช้งานได้ฟรี ๆ พร้อมกับความสามารถพื้นฐานในการทำงาน เช่น สร้างโมเดล 3 มิติ การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับโมเดล (พื้นผิว แสง เงา) เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
  • SketchUp Pro เป็นเวอร์ชั่นที่มีการทำงานเต็มรูปแบบ สำหรับใช้งานระดับมืออาชีพจริง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนไฟล์จากโปรแกรมอื่น ๆ มีโปรแกรม Layout เพื่อนำไฟล์ไปสร้าง แปลน 2 มิติ สำหรับพิมพ์หรือ Present งาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ และ Upgrade จาก SketchUp ตัวปกติมาเป็น sketchUp Pro ด้วยเงิน $495

 3. เลือกระบบปฎิบัติการ

  ภาพที่ 5.19  หน้าต่างให้เลือกระบบปฏิบัติการในการ Download โปรแกรม SketchUp 8


 4. คลิกปุ่ม
 5. คลิกปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือกมาเก็บไว้ในเครื่อง ซึ่งขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับเว็บบราวเซอร์ที่เราใช้
 6. ติดตั้งโปรแกรม SketchUp ตามขั้นตอนต่อไปนี้