หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ  
      
  • ระบบอีเลินนิ่งของ OBECLMS แสดงผลได้ดีด้วย Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ดังนั้นก่อนใช้งานบทเรียนบนเครือข่าย ขอให้นักเรียน Download และ ติดตั้ง Browser ดังกล่าวก่อนค่ะ

 
: แก้วตา ชูกลิ่น
: 2557-01-01