หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ตัวอย่าง การออกแบบสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google SketchUp8 
     
สื่อประกอบการนำเสนอโปรแกรม Microsoft Power Point 
      สื่อประกอบการนำเสนอโปรแกรม Microsoft Power Point