การควบคุมมุมมองภาพใน SketchUp

        การควบคุมมุมมองภายใน SketchUp ทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือในชุด camera แล้วคลิกแล้ว Drag เมาส์ไปในทิศทางต่าง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมอง ตามปกติเครื่องมือชุดนี้จะถูกเปิดใช้งานอยู่ในกล่องเครื่องมือมาตรฐานอยู่แล้ว แต่หากว่าไม่มีเครื่องมือดังกล่าวเปิดแสดงอยู่ ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้ด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars > Camera

ภาพที่ 5.32  ชุดเครื่องมือ Camera

Keyboard Shortcut สำหรับเครื่องมือชุด Camera

Orbit กดปุ่ม <O>
Pan กดปุ่ม <H>
Zoom กดปุ่ม <Shift + Z>


การหมุนไปดูภาพในมุมต่าง ๆ ด้วย เครื่องมือ Orbit

        Orbit เป็นเครื่องมือสำหรับหมุนกล้องไปดูส่วนต่าง ๆ รอบ ๆ โมเดล มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ Orbit

ภาพที่ 5.33  เครื่องมือ Orbit

2. Drag เมาส์เพื่อหมุนดูภาพมุมอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

ภาพที่ 5.34  การ Drag เมาส์เพื่อดูภาพมุมต่าง ๆ


เลื่อนภาพในแนวนอนด้วยเครื่องมือ Pan

        Pan เป็นเครื่องมือสำหรับ Pan กล้องไปดูส่วนต่าง ๆ ของโมเดลตามแนวระนาบ มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1.คลิกที่เครื่องมือ Pan

ภาพที่ 5.35  เครื่องมือ Pan

2.Drag mouse ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อเลื่อนดูภาพ

ภาพที่ 5.36  การ Drag Mouse เมื่อเลื่อนดูภาพ


ซูมภาพเข้าออกด้วยเครื่องมือ Zoom

        Zoom เป็นเครื่องมือสำหรับ Zoom ภาพเข้า / ออกเพื่อดูส่วนต่าง ๆ มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1. Click ที่เครื่องมือ Zoom

ภาพที่ 5.37  เครื่องมือ Zoom

2. Drag Mouse ขึ้นด้านบนเพื่อ Zoom เข้า , Drag Mouse ลงด้านล่างเพื่อ Zoom ออก

ภาพที่ 5.38  ทิศทางการ Drag Mouse เพื่อ Zoom เข้า-ออก

        ในชุดเครื่องมือ Camera ปกติที่มีอยู่ในกล่องเครื่องมือด้านข้างจะขาดเครื่องมือ Zoom Windows ซึ่งให้การ Drag Mouse เป็นกรอบรอบส่วนที่ต้องการ Zoom ถ้าหากต้องการใช้เครื่องมือดังกล่าวจะต้องเรียกใช้ชุดเครื่องมือ Camera ตัวเต็มออกมาใช้งานด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars > Camera หลังจากนั้นจึงจะเลือกใช้เครื่องมือ Zoom Window มาใช้งานได้ดังนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ Zoom Window

ภาพที่ 5.39  เครื่องมือ Zoom Window

2. Drag Mouse เป็นกรอบรอบส่วนที่ต้องการ Zoom

ภาพที่ 5.40  การ Drag Mouse กำหนดขอบเขตการ Zoom

3.ภาพส่วนที่อยู่ในกรอบจะถูกซูมเข้ามา

ภาพที่ 5.41  ลักษณะภาพที่ถูก Zoom

        ในการใช้งานเครื่องมือ Zoom ถ้าหากว่าเรากดปุ่ม <Shift> ค้างไว้ขณะที่ Drag Mouse โปรแกรมจะเปลี่ยนจากการซูมเข้า หรือออกปกติ ให้เป็นการเปลี่ยน Field of view หรือความกว้างของมุมมองภาพแทน

        ถ้าหากว่าอยากได้ภาพที่มีมุมมองกว้าง ๆ เหมือนการมองเลนส์ Y ก็ให้ใช้วิธีนี้ คือ <Shift+Drag Mouse> ลงด้านล่างเพื่อเพิ่มความกว้างของมุมมอง หรือกด <Shift+Drag Mouse> ขึ้นด้านบน เพื่อลดความกว้างของมุมมองได้

ซูมโมเดลทั้งหมดที่ทำงานอยู่ด้วยเครื่องมือ Zoom Extents


           Zoom Extents เป็นเครื่องมือ Zoom ภาพให้เห็นโมเดลทั้งหมดที่มีอยู่ มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1.โมเดลที่ถูกซูมเข้ามาใกล้ ๆ

ภาพที่ 5.42  ลักษณะภาพของวัตถุก่อนใช้เครื่องมือ Zoom Extents

2. คลิกที่เครื่องมือ Zoom Extents

ภาพที่ 5.43  เครื่องมือ Zoom Extents

3. โปรแกรมจะซูมให้เห็นโมเดลที่มีอยู่ทั้งหมด

ภาพที่ 5.44  ผลจากการใช้เครื่องมือ Zoom Extents

ย้อนขั้นตอนการเปลี่ยนมุมมองด้วยเครื่องมือ Previous และ Next

        Previous และ Next เป็นเครื่องมือสำหรับ Undo และ Redo มุมมองที่เปลี่ยนแปลง โดย Previous จะใช้ย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า และ Next คือ ใช้ย้อนกลับมายังมุมมองล่าสุด มีวิธีการดังต่อไปนี้

1.ย้อนขั้นตอนการเปลี่ยนมุมมองด้วยการคลิกที่เครื่องมือ Previous

ภาพที่ 5.45  เครื่องมือ Previous - Next

2.ย้อนกลับมาที่ขั้นตอนล่าสุดด้วยการคลิกที่เครื่องมือ Next

ใช้เมาส์ร่วมกับคีย์บอร์ดควบคุมการมองภาพ

        นอกจากวิธีควบคุมการมองภาพด้วยการคลิกที่เครื่องมือที่ต้องการ แล้วนำไปคลิกหรือ Drag Mouse บนพื้นที่ทำงาน เรายังสามารถใช้เมาส์เพียงอย่างเดียว หรือใช้เมาส์ร่วมกับปุ่มกด บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมการมองภาพได้อีกด้วย

        วิธีการใช้เมาส์เพียงอย่างเดียว หรือใช้เมาส์ร่วมกับคีย์บอร์ดควบคุมการมองภาพจะมีข้อดีคือ ผู้ใช้งานจะใช้งานเครื่องมือที่ทำงานอยู่ให้ทำงานต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องคลิกเป็นเครื่องมือในชุด Camera สลับกันไปมาให้เสียเวลา

1.หมุนดูด้านต่างๆ ของภาพเหมือนกับการหมุนกล้องไปรอบ ๆ ทำได้ด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มกลางค้างไว้ แล้ว Drag เมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการหมุน

ภาพที่ 5.46  การหมุนกล้องเพื่อดูรอบ ๆ ของวัตถุ ด้วยเมาส์

2. ซูมภาพเข้า / ออก ได้ด้วยการหมุน Scroll ปุ่มกลางของเมาส์ หมุนขึ้นเพื่อซูมเข้า และหมุนลงเพื่อซูมออก

ภาพที่ 5.47  การ Zoom ด้วย Scroll ปุ่มกลางของเมาส์

3. Pan ภาพเลื่อนไปมาไปด้วยการคลิกที่ปุ่มกลางและปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้ว Drag เมาส์เลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ Pan ภาพ

ภาพที่ 5.48  การใช้เมาส์เลื่อนภาพไปมาด้วยปุ่มกลางและปุ่มซ้าย

        นอกจากใช้เมาส์อย่างเดียวแล้ว ถ้าไม่ถนัดในการคลิกเมาส์สองปุ่มพร้อมกันก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เมาส์ร่วมกับคีย์บอร์ดในการแพนภาพด้วยการ <Shift+คลิกเมาส์ปุ่มกลาง> ค้างไว้ แล้ว Drag mouse ไปในทิศทางที่ต้องการ Pan ภาพได้ทันที

เปลี่ยนมุมมองให้เป็นมุมมองจากด้านอื่น ๆ

        ในการขึ้นโมเดล 3 มิติ จะมีหลายครั้งที่ผู้ใช้งานมักต้องเปลี่ยนมุมมองภาพให้เป็นด้านอื่นๆ นอกจากมุมมองแบบ Perspective เช่น เปลี่ยนเป็น Top View หรือมุมมองจากด้านบน และเปลี่ยนเป็น Front View หรือมุมมองจากด้านหน้า

        การเปลี่ยนมุมมองแบบนี้จะต้องใช้เครื่องมือในชุด Views ซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ในตอนแรกมาช่วยในการทำงาน ก่อนอื่นควรเปิดชุดเครื่องมือ Views แล้วนำไปไว้บน Toolbar ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เมนู View > Toolbars > Views

ภาพที่ 5.49  การเปิดใช้งานชุดเครื่องมือ View

2. เลื่อนเมาส์ที่ขอบของชุดเครื่องมือ แล้ว Drag เมาส์ย่อขนาดให้เป็นแนวตั้ง

ภาพที่ 5.50  การย่อ- ขยายแถบเครื่องมือ View

3. Drag mouse นำไปในกล่องเครื่องมือ เราจะได้ชุดเครื่องมือ Views ที่พร้อมใช้งาน

ภาพที่ 5.51  การนำกล่องเครื่องมือ View ไปไว้ที่แถบ Tool Bar ด้านข้าง

        หลังจากเตรียมชุดเครื่องมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านต่าง ๆ จะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า SketchUp จะมีมุมมองด้านต่าง ๆ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็น Perspective และแบบที่เป็น Parallel Projection

        มุมมองด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นซ้าย ขวา หน้า หลังแบบ Perspective จะมองเห็นโมเดลในแบบที่มีความลึกอยู่ด้วย ส่วนมุมมองที่เป็นแบบ Parallel Projection จะเป็นเหมือนรูปด้านข้างที่มองเห็นเป็นภาพแบน ๆ แบบ 2 มิติ

ภาพที่ 5.52  มุมมองด้านหน้า หรือ Front View แบบ Parallel Projection

ภาพที่ 5.53  มุมมองด้านหน้า หรือ front View แบบ Perspective

        วิธีเปลี่ยนมุมมองด้านต่าง ๆ สามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกจากชุดเครื่องมือ views โดยมุมมองต่าง ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้

 • Front เป็นมุมมองจากด้านหน้า
 • Back เป็นมุมมองจากด้านหลัง
 • Right เป็นมุมมองจากด้านขวา
 • Left เป็นมุมมองจากด้านซ้าย
 • Isometric เป็นมุมมองแบบ 3 มิติ
 • Top เป็นมุมมองจากด้านบน

     ส่วนในกรณีที่ต้องการมุมมองด้านต่าง ๆ แบบที่เป็น 2 มิติ เราจะต้องคลิกเลือกทำงานในแบบ Parallel เสียก่อน ดังวิธีการดังต่อไปนี้

1. Click ที่เมนู Camera > Parallel Projection เมื่อคลิกเลือกมุมมองที่ต้องการแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นมุมมอง 2 มิติ

ภาพที่ 5.54  การเปลี่ยนมุมมองภาพเป็น 2 มิติ

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลโมเดล

        เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของโมเดล SketchUp ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ เช่น กำหนดให้ SketchUp แสดงผลโมเดลในแบบที่มีโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในและทำงานกับมันได้อย่างสะดวกขึ้น

        การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของโมเดลทำได้โดยการคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการจากเมนู View > Face Style แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการจากคำสั่งที่ปรากฏขึ้นมา

        นอกจากการเลือกคำสั่งที่เมนูแล้ว เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้จากการเปิดชุดเครื่องมือ Style ขึ้นมาใช้งานได้ด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars > Face style

        โหมดต่าง ๆ ในชุดเครื่องมือ face Style และในเมนู View > Toolbars > Face Style จะมีผลลัพธ์และความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันไป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • X-ray เป็นโหมดการแสดงผลแบบโปร่งใส สามารถมองเห็นวัตถุทะลุเข้าไปในตัวโมเดล มักจะถูกเปิดใช้เมื่อต้องการทำงานกับชิ้นส่วนที่ถูกบังเอาไว้ หรืออยู่ที่ด้านในของโมเดลที่กำลังสร้าง
  ภาพที่ 5.55  โหมดการแสดงผลแบบ X-ray

 • Wireframe เป็นโหมดการแสดงผลที่แสดงเฉพาะเส้นขอบของโมเดล
  ภาพที่ 5.56  โหมดการแสดงผลแบบ Wireframe

 • Hidden Line เป็นโหมดการแสดงแต่พื้นที่ผิวของโมเดลโดยไม่แสดงสีเส้นหรือลวดลาย
  ภาพที่ 5.57  โหมดการแสดงผลแบบ Hidden Line

 • Shaded เป็นโหมดการแสดงผลที่แสดงสีเส้นของโมเดล แต่จะยังไม่แสดงผลลวดลายที่ใส่ลงไป
  ภาพที่ 5.58  โหมดการแสดงผลแบบ Shaded

 • Shaded with Textures เป็นโหมดการแสดงผลที่ให้รายละเอียดทุกอย่างสมจริงที่สุดทั้งพื้นผิวและลวดลาย
  ภาพที่ 5.59  โหมดการแสดงผลแบบ Shaded with Textures

 • Monochrome เป็นโหมดการแสดงผลที่แสดงผลเพียง 3 สีคือ สีขาว สีน้ำตาลอ่อน และสีน้ำเงิน สีขาวจะแสดงว่านั้นคือ ด้านใน
  ภาพที่ 5.60  โหมดการแสดงผลแบบ Monochrome