การเปลี่ยนสีท้องฟ้าและ Background ใน SketchUp

        ใน SketchUp นอกจากสีท้องฟ้าและสีพื้นโปรแกรมที่มีมาให้ สามารถเปลี่ยนสีท้องฟ้าและสีพื้นเป็นสีที่ต้องการได้ด้วยการกำหนดค่าจากหน้าต่าง Style ดังวิธีการดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เมนู Window > Styles

ภาพที่ 5.29  การเลือกเปิดกล่องเครื่องมือStyle

2. ในหน้าต่าง Styles คลิกที่แท็บ Edit

ภาพที่ 5.30  Tab Edit

3. คลิกที่ปุ่ม Background Settings แล้วปรับสีส่วนต่าง ๆ

ภาพที่ 5.31  การกำหนดลักษณะ Background

        Background เป็นการเลือกสีของพื้นหลังเปลี่ยนสีได้ด้วยการคลิกที่ช่องสีแล้วเลือกสีใหม่ตามที่ต้องการ

        Sky สำหรับกำหนดสีให้กับท้องฟ้า คลิกเลือกให้ทำงานแล้วเลือกสีใหม่ที่ต้องการได้จากช่องสีทางด้านหลัง

        Ground สำหรับกำหนดสีพื้นของดิน โดยนอกจากเลือกสีแล้ว ยังสามารถปรับค่าความโปร่งใสให้มองเห็นส่วนประกอบที่อยู่ต่ำกว่าระนาบพื้นได้อีกด้วย

        Show ground from below ถ้าหากเลือกให้ทำงาน ในกรณีที่เราปรับมุมมองให้มองมาจากส่วนที่ต่ำกว่าระนาบพื้น โปรแกรมก็ยังจะแสดงสีพื้นอยู่