ส่วนประกอบและหน้าตาโปรแกรม

        เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานครั้งแรกจะพบหน้าต่าง welcome to SketchUp ซึ่งเป็นหน้าต่างช่วยเหลือ และกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม ในหน้าต่างนี้จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 5.20  หน้าต่าง welcome to SketchUp

Learn เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม
License เป็นส่วนของการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม
Template เป็นการเลือกรูปแบบการทำงาน จะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก เป็นส่วนสำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นทำงาน
ปุ่ม Start using SketchUp สำหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

        ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้า always show on startup ออกไป

        ถ้าต้องการกำหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to SketchUp ลงไปแล้ว ทำได้ด้วยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp

การเลือก Template สำหรับเริ่มต้นทำงาน

        ในหน้าต่าง Welcome to SketchUp จะมีส่วนที่ต้องเลือกก่อนเริ่มต้นใช้โปรแกรม คือ ส่วนของ Template ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดหน่วยวัดระยะที่เราใช้ การเลือก Template สำหรับเริ่มต้นทำงาน มีความสำคัญที่ต้องตัดสินใจเลือกอยู่ 2 ส่วน คือ

  • เราจะทำงานทางด้านไหน เช่น ทำงานทั่วไป หรือ ทำงานด้าน Product Design
  • เราจะใช้หน่วยแบบไหน เช่น หน่วยแบบ Feet and Inches ที่แสดงหน่วยเป็นนิ้วหรือฟุต หรือหน่วยแบบ Meters ที่แสดงหน่วยเป็น เซนติเมตร หรือ เมตร

        วิธีการเลือก Template สำหรับเริ่มต้นทำงานสามารถทำได้โดยการคลิก โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 5.21  การเลือก Template เริ่มต้นทำงานให้เหมาะสมกับงานที่จะทำ
 
ภาพที่ 5.22  เลือกรูปแบบหน่วยที่ต้องการ
 
ภาพที่ 5.23  Click ปุ่ม Start using SketchUp

รูปแบบ Template ต่าง ๆ ที่เลือกใช้งาน มีดังต่อไปนี้

  • Simple Template – Feet and Inches และTemplate – Meters เป็นรูปแบบเริ่มต้น เหมาะกับการทำงานทั่วไป
  • Architecural Design – Feet and inches และ Architecural Design – Millimeters เป็นรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแตงภายใน
  • Google Earth Modeling – Feet and Inches และ Google Earth Modeling – Meters เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการสร้างโมเดลเพื่อใช้สำหรับโปรแกรม Google Earth
  • Engineering –Feet และ Engineering –Meters เป็นรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับงานวิศวกรรม
  • Product Design and Woodworking – Inches และ product Design and Woodworking Millimeters เป็นรูปแบบที่เหมาะกับงานชิ้นเล็ก ๆ และงานเฟอร์นิเจอร์ Template นี้จะมีหน่วยวัดที่ละเอียดถึงมิลลิเมตร
  • Plan View –Feet and Inches และ Plan View –Meters จะเป็นการทำงานที่มีมุมมองแบบแปลน 2 มิติ

        นอกจากหน่วยการทำงานที่เปลี่ยนไปแล้ว ในการเลือก Template ว่าจะทำงานด้านไหนในตัว Template เองจะมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น สไตล์ของเส้น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จริง ๆ เมื่อเริ่มวาดภาพหรือทำงานในโปรแกรมแล้ว

        หากต้องการเปลี่ยน Template หลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้ว ทำได้โดยการคลิกที่เมนู Window > Preference จากนั้นคลิกที่ Template ใหม่ที่ต้องการ โดย Template ที่เปลี่ยนจะมีผลเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป

            เมื่อเลือกรูปแบบการทำงานและหน่วยวัดใน Template แล้ว กด Start using SketchUp จะปรากฏหน้าต่างการทำงานดังภาพ

ภาพที่ 5.24  ส่วนประกอบ หน้าตาของ SketchUp

        A : พื้นที่ทำงาน (Drawing Area) เป็นพื้นที่สร้างและแก้ไขโมเดล สามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้งหน้าต่าง ๆ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งสามารถหมุนดูโมเดลที่ทำงานอยู่ได้รอบทุกด้าน พื้นที่นี้สำคัญที่สุด ในส่วนประกอบของโปรแกรม

        B: เมนูบาร์ (Menu Bar) เป็นเมนูคำสั่งในการทำงานต่าง ๆ เช่น คำสั่งสำหรับ เปิด/ปิด หรือบันทึกไฟล์ รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ สำหรับแก้ไขโมเดลที่สร้างขึ้น สามารถเลือกได้จากเมนูนี้

        C: ชุดเครื่องมือ (Toolbar) เป็นชุดเครื่องมือแต่ละคำสั่งที่โปรแกรมแบ่งไว้เป็นชุด ๆ ตามลักษณะการใช้งาน สามารถ Click เลือกและใช้งานได้ทันที

        D: แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับบอกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เช่น วิธีการใช้ หรือ ทางเลือกที่มีให้สำหรับเครื่องมือที่กำลังใช้งานอยู่

        E: Measurements Toolbar เป็นช่องสำหรับกำหนดรายละเอียดในการใช้เครื่องมือด้วยการพิมพ์ค่าที่ต้องการลงไป เช่น พิมพ์ความยาวของเส้นที่ต้องการขณะใช้เครื่องมือวาดเส้น หรือพิมพ์จำนวนวัตถุที่ต้องการ copy ขณะใช้เครื่องมือย้ายตำแหน่ง

        F: Context Menu คือเมนูที่เกิดจากการคลิกขวาบนวัตถุต่าง ๆ หรือ พื้นที่ว่างบนหน้าต่างการทำงาน คำสั่งใน Context Menu จะเปลี่ยนไปตามชนิดของวัตถุที่เลือก เช่น ถ้าคลิกบนวัตถุจะเป็นคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับจัดการวัตถุ ถ้าคลิกบนส่วนประกอบอื่น ๆ จะเป็นคำสั่งสำหรับจัดการส่วนประกอบนั้น

        G: ไดอะล็อกบ็อกซ์ (Dialogbox) เป็นหน้าต่างสำหรับคำสั่งเฉพาะต่าง ๆ เช่น Dialog Box สำหรับกำหนด Style หรือ Dialog Box Shadow Settings สำหรับควบคุมแสงและเงา